Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de rechten en verplichtingen van mesbonbons.net en klanten die online hebben gekocht op Facebook of op www.mesbonbons.net.

Artikel. 1 : E-COMMERCE WINKEL

Mesbonbons.net is een e-commerce tak van Fladis sprl, zoetwaren, gevestigd in :

Straat Fernand Pennequin 9 - 7500 Doornik - België.

BTW : BE 0597.600.667

info@atelierdelagourmandise.be

Artikel. 2 : ONDERWERP

mesbonbons.net is een online winkel met zoetwaren en chocolade.

Artikel. 3 : PRIJS EN LEVERING.

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen mesbonbons.net en de klant te definiëren, inclusief de betalingsvoorwaarden voor levering.

Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW. De btw op levensmiddelen bedraagt 6%. Sommige producten hebben een 21% BTW wanneer de verkoop van zoetwaren wordt gecombineerd met een stuk speelgoed en het is belangrijker dan snoep.

Mesbonbons.net levert in heel België, Luxemburg en grootstedelijk Frankrijk, via de GLS-vervoerder.

Artikel.4 : BESTELLING

Alle bestellingen voor mesbonbons.net producten worden gedaan via het mandje van de mesbonbons.net website. De minimale bestelling is vastgesteld op 15 euro exclusief afleverkosten.

De bestelling kan alleen worden gevalideerd als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd, d.w.z.

- naam en achternaam, adres, datum en het bestelnummer dat in de laatste fase van het bestelproces is vermeld.

- Elke bestelling is het accepteren waard prijzen en het beschrijven van de producten beschikbaar voor verkoop.

- Alle producten op de site zijn beschikbaar en onze aanbiedingen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Wij passen het wettelijke principe van dubbele klik toe wanneer u uw bestelling plaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling via het mandje, met de presentatie van het totale te betalen bedrag. Op basis van deze telling moet de klant zijn overeenkomst een tweede keer bevestigen.

Als producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling is geplaatst, zullen we u binnen 48 uur (werkdagen) per e-mail of telefoon op de hoogte stellen. U dan de annulering van uw bestelling, omruiling of terugbetaling van het ontbrekende product of producten aanvragen.

Geldigheidstijd: Aanbiedingen op de site zijn geldig tijdens hun online aanwezigheid.

Artikel.5 : FACTURATIE

Een gedetailleerde factuur wordt zowel in zijn pakket als per e-mail naar de klant gestuurd.

Artikel.6 : BETALINGSMETHODEN

Onze bestellingen worden uitsluitend betaald door :

- VISA / MASTERCARD creditcard

- Paypal

- Toepassing Bancontact / Belfius / ING / KBC

Artikel .7 : LEVERINGSVOORWAARDEN

De levering kan alleen plaatsvinden nadat de bestelling door de klant is gevalideerd en de betaling in zijn geheel is gedaan. Na ontvangst van de betaling verbindt mesbonbons.net zich ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk af te leveren.

Bovendien behoudt mesbonbons.net zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant met wie een lopend geschil zou bestaan.

De leveringskosten worden aangegeven tijdens het bestelproces.

Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt van maandag tot en met vrijdag inbegrepen.

De levering vindt plaats door de GLS-vervoerder op het adres dat de klant op het moment van zijn aankooporder heeft opgegeven.

Hij wordt in geval van afwezigheid in kennis gesteld van een kennisgeving van passage waarin de mogelijkheid wordt vermeld om een afspraak te maken met de vervoerder of een bepaling van zijn bestelling bij het postkantoor of in een relaispunt. In dit geval is de intrekking van de goederen de verantwoordelijkheid van de klant.

Als de klant een nieuwe levering aanvraagt, wordt deze opnieuw besteld.

Ongerechtvaardigde of niet-afgewezen claims op de vervoerder of andere bezorger worden niet in aanmerking genomen.

Beschadigde goederen worden na onderzoek opnieuw verzonden op basis van schade.

Artikel .8 : VERKOOP OP AFSTAND - INTREKKINGSTIJDEN

Internetverkoop is een vorm van verkoop op afstand, gereguleerd door artikel 45 en volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij het aanbieden van een overeenkomst op afstand moet de consument ondubbelzinnig, duidelijk en begrijpelijk worden geïnformeerd met alle middelen die zijn aangepast aan de gebruikte communicatietechniek op afstand, waaronder :

1. De identiteit van de onderneming en haar geografische adres ;

2. De wezenlijke kenmerken van het goed of de dienst ;

3. De prijs van het goed of de dienst ;

4. Indien van toepassing, leveringskosten ;

5. De betalingsvoorwaarden, levering of uitvoering van de overeenkomst ;

(6) het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht: de consument heeft het recht om mesbonbons.net te melden dat hij de aankoop, zonder boete en zonder vermelding, afziet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van de levering van de goederen. Deze clausule geldt niet voor consumentenproducten en alleen als het pakket niet is geopend.

7. De voorwaarden voor de terugneming of teruggave van het onroerend goed, met inbegrip van de daarmee verband houdende kosten;

8. De kosten van het gebruik van de communicatietechniek op afstand, wanneer deze worden berekend op een andere basis dan het basistarief;

9. De duur van het aanbod of de prijs;

10. Indien van toepassing, de minimumduur van de overeenkomst in het geval van opdrachten voor de duurzame of periodieke levering van een dienst of de levering van goederen.

Bovendien moet de onderneming in het geval van telefoongesprekken aan het begin van elk gesprek met de consument expliciet zijn identiteit en het commerciële doel van zijn oproep vermelden.

Artikel .9 : VORDERINGEN

Door de ondertekening van de leveringsbon accepteert de klant de geleverde producten zoals ze zijn en daarom wordt er geen schadeclaim geaccepteerd die tijdens het transport is opgelopen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle controles uit te voeren en gedetailleerde reserveringen te maken bij aankomst van de apparatuur en om, indien nodig, een beroep te doen op de vervoerder.

Na ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk controleren of de conditie en naleving van het contract. Alle vorderingen met betrekking tot een gebrek aan geleverde goederen, een onjuistheid in hoeveelheden of een onjuiste verwijzing naar de door mesbonbons.net bevestigde bestelling moeten binnen drie dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend, anders vervalt het recht op de vordering.

Vanwege de aard van de producten zal de teruggave van goederen van geval tot geval worden beheerd. U heeft een intrekkingsvergoeding van 14 dagen van de ontvangst van het pakket om het aan ons terug te sturen, in de originele verpakking, en de terugbetaling of ruil te krijgen. De kosten van het retourneren van het product blijven op kosten van de klant.

Artikel .10 : VERANTWOORDELIJKHEID - OVERMACHT

Indien anders niet bepaald onder deze voorwaarden of in verplichte wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van mesbonbons.net beperkt zijn tot de waarde van het bestelbedrag.

Mesbonbons.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen en schade die kunnen voortvloeien uit een vertraging in de levering of niet-nakoming van deze verplichtingen zoals vermeld in de voorwaarden, in geval van overmacht, zoals staking, oorlog, ongevallen, diefstal, brand of schendingen met mesbonbons.net leveranciers.

In dit geval zal mesbonbons.net alles in het werk stellen om de klant te informeren en de situatie recht te zetten om hem zo snel mogelijk tevreden te stellen.

Artikel .11 : WETGEVING - RECHTBANKEN

De rechtbanken van Doornik zijn de enigen die bevoegd zijn om te weten wat er anders zou kunnen ontstaan tussen de cliënt en mesbonbons.net.